Prawa i przywileje kobiet w ciąży

Macierzyństwo to cudowne i wyczekiwane doświadczenie. Wiele kobiet spełnia się jako matka i poświęca nowej roli w życiu całą swoją energię oraz czas. Warto zawczasu zapoznać się ze swoimi prawami związanymi z objętym stanowiskiem. Przepisy albowiem przewidują szereg przywilejów, które pozwolą przyszłej mamie nie martwić się o swoją dalszą karierę. Zarówno kobiety pozostające w stosunku pracy, jak i bezrobotne posiadają swoje prawa.

Ciąża kontra pracodawca – jakie przysługują prawa?

Pierwszym podstawowym prawem kobiety w ciąży jest to, że pracodawca nie może zwolnić takiej osoby z pracy. Obowiązuje to w trakcie trwania ciąży, a także w czasie przebywania na urlopie macierzyńskim. Jeżeli umowa została zawarta na czas określony lub na okres próbny, pracodawca ma obowiązek ją przedłużyć do momentu porodu. Kolejnym przywilejem jest zakaz pracy w godzinach nadliczbowych. Prawo reguluje czas pracy na 8 godzin w ciągu doby. Kobieta będąca w ciąży nie może także pracować w godzinach nocnych, czyli według przepisów od godziny 21 do 7 rano. Nie może także wyrazić chęci do przebywania w pracy poza przyjętymi normami, zasady prawa surowo to regulują, a za ich złamanie grożą poważne konsekwencje. Dodatkowo, wszelkie wyjazdy służbowe lub wiążące się z opuszczeniem miejsca, gdzie świadczone są obowiązki względem pracodawcy, możliwe są tylko i wyłącznie za zgodą kobiety w ciąży. Przełożony nie może takiego obowiązku na nią nałożyć. Pracownica będąca przyszłą mamą ma prawo do zwolnienia z pracy w celu przeprowadzenia badań lekarskich. Kobiecie w ciąży przysługuje za ten czas pełne wynagrodzenie, jeżeli wizyta lekarska była konieczna, związana z ciążą oraz nie mogła odbyć się w innych godzinach. Co ważne, prawo do wynagrodzenia obejmuje czas przejazdu oraz czas badania.

Prawa kobiet w ciąży, które są bezrobotne

Również kobiety w ciąży, które nie posiadają zatrudnienia mogą liczyć na określone prawa. Jeżeli przyszła mama była zarejestrowana w Urzędzie Pracy, podlega wówczas obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W momencie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, prawo nakłada na Urząd Pracy obowiązek przekazywania składek emerytalno-rentowych. Kobietom w ciężkiej sytuacji życiowej przysługuje prawo do opieki socjalnej. Przyszłym mamom mogą zostać przyznane świadczenia pieniężne lub świadczenia w naturze, jeśli dochody nie przekraczają ustalonego kryterium dochodowego. Zapomoga pieniężna przysługuje kobietom zazwyczaj od 8. miesiąca ciąży do 2. miesiąca życia dziecka. W szczególnych przypadkach przyznawanie świadczeń rozpatrywane jest indywidualnie. Natomiast zapomoga w naturze jest oferowana od momentu narodzin dziecka do chwili ukończenia przez nie dwóch miesięcy.

Kobietom w ciąży przysługuje prawo do ochrony stosunku pracy. Wobec znajdowania się w wyjątkowej sytuacji prawo reguluje normy, zakazy oraz przywileje. Dzięki temu przyszłe mamy mogą ze spokojem czekać na narodziny dziecka. Również kobiety bezrobotne mogą otrzymać pomoc od Państwa, aby móc zapewnić potomkom należyty byt.

Redakcja mamamigotka.pl